Onderhoud Dak & Gevelbeplating

Maintenance roof & wallcladding

Reiniging & Onderhoud

Om de levensduur van metalen dak- en gevelpanelen te verlengen en om een gebouw zijn frisse uitstraling te laten behouden, is het noodzakelijk deze materialen met een zekere regelmaat te reinigen. Door hardnekkige aanslag en atmosferische vervuiling kan de levensduur van dak- en gevelpanelen aanzienlijk worden verkort. Het regelmatig schoonmaken van daken, gevels en goten verlengt niet alleen de levensduur van deze materialen, ook de aantrekkingskracht van een gebouw wordt er positief door beinvloed.

Voor het reinigen van metalen panelen en profielen maken wij gebruik van een groot assortiment aan schoonmaakmiddelen en -apparatuur. Afhankelijk van de soort verontreiniging en het toegepaste materiaal kiezen wij hieruit die middelen en apparaten, waarmee in alle gevallen het beste resultaat wordt bereikt.

Bij het verwijderen van graffiti wordt in de meeste gevallen de originele coatinglaag beschadigd. Om dit probleem te voorkomen kunnen wij onze klanten een doeltreffende oplossing aanbieden. Voor de bescherming van metalen platen en profielen maken wij gebruik van een middel, waarmee wij deze materialen van een graffitiwerende laag voorzien.

De samenstelling van deze laag is zodanig dat de opgespoten verf er zich nauwelijks aan kan hechten. Hierdoor dringt de graffiti niet meer door tot het basismateriaal. Met speciale schoonmaakapparatuur kan de laag, waarop de graffiti is aangebracht, weer snel en eenvoudig worden verwijderd. Ook op kunstobjecten en straatmeubilair biedt onze graffitiwerende laag een uitstekende bescherming tegen deze vorm van vandalisme.

Afhankelijk van het klimaat, de mate van vervuiling, de vormgeving en de representativiteit van een gebouw is het onder ongunstige omstandigheden wenselijk het reinigen van gevels en daken één à twee keer per jaar uit te voeren. Bij een niet-representatief gebouw in een mild klimaat is één keer reinigen per vier à vijf jaar in veel gevallen voldoende.

Voor zowel het reinigen als het onderhouden van metalen panelen en profielen kan met ons een schoonmaak- en/of onderhoudsovereenkomst worden afgesloten.