Onderhoud Dak & Gevelbeplating

Maintenance roof & wallcladding

Reparatie & Spotrepair

Deuken en krassen in metalen panelen en profielen hebben een uiterst negatief effect op de uitstraling van een modern pand. Bij het herstellen van deze beschadigingen, zowel in- als uitpandig, speelt naast de technische kwaliteit vooral het esthetische resultaat van de reparatie een belangrijke rol. Om dit soort beschadigingen nagenoeg onzichtbaar te repareren, hanteren wij technieken die zelfs kunnen worden toegepast op panelen die zijn voorzien van een metallic coating.

In veel gevallen bestaat de schade aan metalen panelen en profielen uit roestvorming. Afhankelijk van de ernst van de corrosie geven wij adviezen over de wijze waarop dit probleem het beste kan worden opgelost. Meestal is het voldoende de corrosie te verwijderen en de panelen van een nieuwe corrosiewerende coating te voorzien. In sommige gevallen zullen de betreffende panelen moeten worden vervangen, of is een combinatie van de bovenstaande oplossingen de beste aanpak.

Ook door atmosferische vervuiling en UV-straling kunnen gecoate panelen zodanig verweren, dat er een nieuwe toplaag moet worden aangebracht. Vooral bij verouderde coatings moeten de panelen tot op het basismateriaal worden gestript. Nadat de oorspronkelijke coating en de corrosie is verwijderd, krijgen de roestplekken een speciale behandeling voordat de nieuwe coating wordt aangebracht.

Door de samenstelling van de nieuwe verflaag aan te passen aan de huidige kleur van het omliggende materiaal, kunnen alle panelen, zowel enkele als geïoleerde, nagenoeg onzichtbaar worden gerepareerd. De wijze waarop wij deze beschadigingen herstellen, heeft een aantal leveranciers van metalen panelen en profielen doen besluiten de garantie op hun producten te handhaven, als de reparaties door ons bedrijf worden uitgevoerd.