Onderhoud Dak & Gevelbeplating

Maintenance roof & wallcladding

Renovatie & Restyling

Plannen voor een aanbouw of een verbouwing, veroudering van toegepaste coatings, of een verandering van huisstijl kunnen de aanleiding zijn voor een renovatie van een gebouw waarin metalen panelen en profielen zijn verwerkt. Indien verhuizing of nieuwbouw geen optie zijn, is een restyling van een bedrijfspand wellicht de oplossing. Het overspuiten van dak- en gevelpanelen is een duurzame en relatief eenvoudige manier om een onderneming weer in een modern jasje te steken.

Gecoate panelen kunnen door atmosferische vervuiling en UV-straling zodanig verweren, dat de levensduur van het basismateriaal alleen kan worden verlengd door het aanbrengen van een nieuwe toplaag. Afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden en of deze materialen inpandig dan wel uitpandig zijn aangebracht, wordt het overspuiten in onze spuitcabines of ter plekke uitgevoerd. Zowel in onze spuitcabines als on site kunnen wij metalen panelen van elke gewenste kleur voorzien.

De keuze voor een bepaalde kleur is niet alleen plaats- en tijdgebonden, ook persoonlijke voorkeuren en een eventuele huisstijl spelen bij deze keuze een rol. Om bij het overspuiten of de reparatie van metalen panelen een zichtbaar kleurverschil te voorkomen, is een goede kleurmenging van belang. Onze kleurmakerij beschikt over een geavanceerd kleurmengsysteem. Dit systeem is niet alleen in staat elke gewenste kleur te maken, ook wordt de samenstelling van alle reeds ontwikkelde kleuren voor later gebruik opgeslagen en bewaard.

De regelgeving op het gebied van arbo en milieu heeft ertoe geleid dat we steeds vaker watergedragen verfsystemen toepassen; bij binnenwerkzaamheden is het gebruik van watergedragen verf inmiddels zelfs een verplichting. Het overspuiten van metalen panelen in dezelfde of een andere kleur vergt mede daarom een speciale aanpak en deskundigheid. Met name de keuze van de juiste coating en een goede hechting van deze coating op de onderlaag zijn hierbij van belang. Voor alle soorten metalen panelen beschikt RBM Europe over de know-how om de levensduur van deze materialen maximaal te verlengen.